Alojzy Gonzaga


Święty Alojzy Gonzaga - urodzony 9 marca 1568, a zmarł 21 czerwca 1591. Pochodził z książęcej rodziny, urodził się w Lombardii. Był paziem na dworach w Mantui i Florencji oraz Hiszpanii (na dworze króla Filipa II). Wbrew woli rodziny wstąpił do zakonu jezuitów. Umarł jako kleryk, opiekując się chorymi w czasie zarazy w Rzymie. W ikonografii przedstawiany jest w habicie, białej komży z szerokimi rękawami bez szlaków. Jego atrybutami są krzyż, mitra książęca i trupia czaszka, a świętem liturgicznym - 21 czerwca. Na Górnym Śląsku są popularne młodzieżowe towarzystwa pod jego patronatem, zwane Alojzjanami. 
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!