Ceremoniarz

Jest to najbardziej zaszczytna i najważniejsza posługa w formacji Liturgicznej Służby Ołtarza. 
Do obowiązków ceremoniarza należy:
1. przeprowadzanie próby liturgii,
2. czuwanie nad przebiegiem liturgii, 
3. dawanie znaków celebransowi oraz asyście, co należy w danym momencie zrobić,
4. podawanie modlitw i dodatkowych tekstów celebransowi,
5. ustawianie procesji na wejście i wyjście,
6. obsługa mikrofonu,
7. rozpoczęcie modlitw przed i po Mszy Świętej,
8. interweniuje w nietypowych sytuacjach, które zakłócają przebieg liturgii, np. brak puryfikaterza.

Ceremoniarzem może więc zostać osoba, która dobrze zna liturgię i przeszła odpowiednie kursy.
Ceremoniarz może też pełnić funkcję Animatora, który pomaga opiekunowi ministrantów w formacji członków Liturgicznej Służby Ołtarza. Musi wykazywać się dużą wiedzą oraz umiejętnością pracy z dziećmi i młodzieżą.
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!