Jan Berchmans

Święty Jan Berchmans - urodził się 13 marca 1599 roku w Diest, we Flandrii (Belgia). Ukończył kolegium jezuickie w Mechelen, jednak umarł 13 sierpnia 1621 roku i nie został wyświęcony na kapłana. Obecnie jego ciało spoczywa w Rzymie. Jego motto życiowe to: "Czyń co czynisz" oraz "Najdoskonalszą rzeczą jest zacząć od najmniejszych rzeczy". Papież Pius IX beatyfikował, a papież Leon XIIII kanonizował. Jego wspomnienie liturgiczne jest obchodzone 26 listopada. Jan Berchmans wyróżniał się serdecznym nabożeństwem do Najświętszej Eucharystii. Jego świętość była wynikiem sumiennego wykonywania codziennych obowiązków, pilnym zachowaniem reguły i gorącym umiłowaniem Jezusa i Jego Matki.
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!