Komendy Łacińskie

W zakrystii:

1 wersja

Preparatio - przygotowanie się albo Praeparatio ad Missam - przygotowanie do Mszy św.
Impositio incensi - nasypanie kadzidła
Reverentia celebranti (eminentissimo, episcopoi, illustrissimo) - pokłon celebransowi (kardynałowi, biskupowi, prałatowi)
Procedamus - wyruszenie procesji
2 wersja

(coetus), Ad ordinem - (usługujący), Do porządku 
albo
Silentium - Cisza
Adiutorum nostrum in nomine Domini - Wspomożenie nasze w imieniu Pana
Qui fecit coelum et terram - Który stworzył niebo i ziemię
(Im)positio incensi - nasypanie kadzidła
Introitus solemnis - wejście uroczyste
Introitus simplex - wejście zwykłe
Procedamus ad altare - idziemy do ołtarza
Procesja wejścia:

Cito - szybko
Lente - wolno
albo
Citius - szybciej
Lentius - wolniej
Adoratio Sanctissimi - przyklęknięcie przed Tabernakulum z Najświętszym Sakramentem
albo
Genu flexio - przyklęknięcie na jedno (prawe) kolano
Adoratio altaris - pokłon ołtarzowi
albo
Inclinatio profunda - głęboki pokłon
Osculatio altaris - ucałowanie ołtarza
Ad presidiam - (idziemy) do miejsca przewodniczenia
Inclinatio capitis - skłon głowy
Procedamus ad sedilia - idziemy do siedzeń
Procedamus ad sedem - idziemy do krzesła
Procedamus ad sacristiam - idziemy do zakrystii
Sistemus - zatrzymujemy się
albo
Sistant - zatrzymanie się
Osculatio altaris - ucałowanie ołtarza
Genua flectant - klękamy (na dwa kolana)
Okadzenia:

Turificatio - okadzenie
Turificatio altaris - okadzenie ołtarza
Turificatio celebrantis - okadzenie celebransa
Turificatio Evangelii - okadzenie Ewangeliarza
Turificatio populi - okadzenie ludu
Turificatio crucifixi - okadzenie krzyża
Turificatio oblatorum - okadzenie darów
Turificatio cerei paschalis - okadzenie świecy paschalnej
Komendy w prezbiterium i inne komendy:

Sedant - proszę siadać
Surgant - proszę wstać
Ascendant - wchodzimy (w górę; np. po schodach)
Descendant - schodzimy (w dół)
Vertant - proszę się obrócić
Vartamus - obracamy się
In sinistra - na lewo
In dextra - na prawo
Inclinatio capitis - skłon głowy
Inclinatio profunda - pokłon głęboki
Inclinatio imagini - pokłon obrazowi
Inclinatio Crucis - pokłon Krzyżowi
Reverentia celebranti - pokłon celebransowi
Non-dum - jeszcze nie
Procedamus coram altare - idziemy przed ołtarz
Szczególne obrzędy liturgiczne:

Prostratio - leżenie krzyżem
Turificatio cerei paschalis - okadzenie świecy paschalnej
Ad cereum paschalem - do świecy paschalnej
Lavabo - obmycie przy ołtarzu
Lustratio - obmycie po Komunii św.
Lotio manum - obmycie w zakrystii
Sacramentum Sanctissimum - Najświętszy Sakrament
Repositio - schowanie Najświętszego Sakramentu
Ostensorium - monstrancja
Aqua benedicta - woda święcona
Ad aspersionem - do pokropienia


PRZYPISY
538 Por. CE 35.
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!