Nasza parafia

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Tczewie została utworzona 1 stycznia 1986 roku przez Księdza Biskupa Mariana Przykuckiego. Pierwszym proboszczem erygowanej parafii został Ks. Mieczysław Więckowski. Nowa parafia została wydzielona z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i objęła osiedle Staszica, znajdujące się w granicach 
Tczewa oraz wsie Czatkowy i Tczewskie Łąki. Pierwsze Msze Święte na osiedlu Staszica były odprawiane pod zabytkową figurą Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, pochodzącej z okresu międzywojennego. Potem wybudowano kaplicę. Pierwsze nabożeństwo odprawiono w niej 16 listopada 1986 roku. Kaplica była przykryta 
prowizorycznym dachem. 2 marca 1989 roku Urząd Mejski wydał zezwolenie na budowę całego zespołu sakralnego. Kaplicę poświęcono 19 listopada 1989 roku. W grudniu 1991 roku zawarto umowę pomiędzy parafią a autorem 
projektu budowy kościoła Sławomirem Muflem. Prace budowlane rozpoczęto w 1994 roku, wykonując wykopy pod fundamenty. W 1997 roku wzniesiono murykościoła, a w 1998 zbudowano chór. W czerwcu 2000 roku w ścianę powstającego kościoła Jan Bernard Szlaga, pierwszy biskup pelpliński wmurował akt erekcyjny i kamień węgielny z celi śmierci, w której w Oświęcimiu zginął ojciec Maksymilian Maria Kolbe, patron parafii. W 2001 roku zakończono prace przy konstrukcji stalowej dachu, ustawiono konstrukcję wieży i położono dachówkę na dachu kościoła.
W 2002 roku uformowano posadzkę kościoła i na całą powierzchnię wylano beton, a w 2003 roku rozpoczęto wykonywanie okien kościoła. W następnych latach założono w kościele instalację elektryczną, zakupiono i 
zainstalowano dzwony elektroniczne firmy "Tugal" oraz wykonano nagłośnienie w kościele. 3 października 2008 roku po ciężkiej chorobie zmarł proboszcz parafii ks. Kanonik Mieczysław Wieckowski. Nowym proboszczem został mianowany ks. Krzysztof Stoltmann, który kontynuuje inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze podjęte przez poprzednika.  
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!