Teksty Kolęd

Adeste, fideles
Adeste, fideles, laeti triumphantes:
Venite, venite in Bethlem:
Natum videte Regem Angelorum.

Venite, adoremus. Venite, adoremus.
Venite, adoremus Dominum.

En grege relicto, humiles ad cunas
Vocati pastores approperant:
Et nos ovanti gradu festinemus:

Venite, adoremus…

Aeterni Parentis splendorem aeternum
Velatum sub carne videbimus.
Deum infantem pannis involutum.

Venite, adoremus…

Pro nobis egenum, et foeno cubantem
Piis foveamus amplexibus:
Sic nos amantem quis non redamaret ?

Venite, adoremus…

Qui foeno iacebat panis speciebus,
Pro nobis effectus Emmanuel.
Sic nos amantem, quis non redamaret?
Venite, adoremus…
Przybieżeli do Betlejem pasterze
Przybieżeli do Betlejem pasterze, 
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. 
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi. 

Oddawali swe ukłony w pokorze 
Tobie z serca ochotnego, o Boże! 
Chwała na wysokości... 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, 
Których oni nie słyszeli, jak żywi. 
Chwała na wysokości... 

Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię? 
Chwała na wysokości ... 

Oto mu się wół i osioł kłaniają, 
Trzej królowie podarunki oddają. 
Chwała na wysokości... 

I anieli gromadą pilnują
Panna czysta wraz z Józefem pilnują 
Chwała na wysokości... 

Poznali Go Mesjaszem być prawym
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym 
Chwała na wysokości... 

My go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszystko kochamy Chwała na wysokości... 
Dzisiaj w Betlejem
1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, 
nas oswobodzi,
Anieli grają,
króle witają,
pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

2. Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje,
i Józef Święty, i Józef Święty
Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi ...

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce
Panna syna rodzi
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce
ludzi oswobodzi

Chrystus się rodzi ...

4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie
od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu
kosztowne złożyli

Chrystus się rodzi ...
5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
przywitać Jezusa
Króla nad królmi, Króla nad królmi
uwielbić Chrystusa

Chrystus się rodzi ...

6. Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon
dziś, nasz wieczny Panie
Któryś złożony, któryś złożony
na zielonym sianie

Chrystus się rodzi ...

7. Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony
Boże nieskończony
Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie,
Jezu niezmierzony

Chrystus się rodzi ...
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!